(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do rodzin katolickich.
Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych dziecięcych i młodzieżowych, grupach rodziców i grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Obecnie funkcjonuje 13 ośrodków - skupiających ok. 1000 osób - w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim.

Grupy dziecięce i młodzieżowe

Przywiązujemy szczególną wagę do przygotowania dzieci i młodzieży do życia zarówno w społeczeństwie, jak i we wspólnocie Kościoła oraz dbamy o rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny. Dlatego przy naszych Terenowych Ośrodkach, w które angażują się całe rodziny, organizujemy grupy dziecięce.

Praca całoroczna

Organizujemy jednolite wiekowo grupy dzieci i młodzieży, które przez cały rok szkolny, raz na dwa tygodnie, spotykają się pod opieką wychowawców. Proponujemy turystykę podwarszawską, która integruje grupę, a wychowawcy wprowadzają stałe obyczaje grupowe np. dzielenie się przyniesionym jedzeniem. W ciągu roku organizowane są zloty oraz  konkursy dla całego Przymierza Rodzin: teatralne, filmowe, biblijne, turystyczne i sportowe.

Obozy

Istotną rolę w działalności grup odgrywają obozy letnie i zimowe, opierające się na zasadach skautingu. Latem odbywają się obozy namiotowe, które są prawdziwą szkołą życia i niezapomnianą przygodą, między innymi dlatego, że obóz dzieci budują same, z pomocą i pod nadzorem wychowawców. Starsze grupy wyjeżdżają na obozy wędrowne, w organizację których włączeni są wychowankowie.

Nieodzownym elementem zabawy są wieczorne ogniska z programem artystycznym. Ważna też jest obrzędowość, inna dla każdej grupy, bowiem każda z nich ma swoje stroje, znaki i symbole wpisane w pewną umowną rzeczywistość (np. Indian, Prasłowian, Wikingów czy Hobbitów). Kapelan Przymierza Rodzin przyjeżdża na obóz, by odprawić mszę polową. Odmawiana jest modlitwa poranna i wieczorna, a także modlitwa przed i po posiłkach. Poza tym prowadzony jest program religijny dostosowany do wieku i stażu grupy.

Podczas zimowych obozów dzieci spędzają ze sobą tydzień lub dwa tygodnie w górach, gdzie uczą się jeździć na nartach. Również tam proponnujemy kontynuację obrzędowości i programy religijne.

Wychowawcy 

Dzięki posiadaniu w swoich szeregach młodych zaangażowanych ludzi szczycimy się doskonałą kadrą wychowawców - wolontariuszy. Przez cały rok prowadzą oni z wielkim oddaniem grupy i wyjeżdżają z nimi na obozy. Wspierają ich Koordynatorzy Grup Dziecięcych i Młodzieżowych w Ośrodkach oraz Zespół ds. Młodzieży, będący częścią Zarzadu Przymierza Rodzin.

Wsparcie to: m. in. letnie kursy dla pełnoletnich wychowawców i pomcników wychowawców - licealistów, a poza tym obozy formacyjne, seminaria tematyczne i szkolenia.

Dla wychowawców dużym przeżyciem jest możliwość przyjęcia Krzyża Przymierza Rodzin na zakończenie trzydniowych rekolekcji w Święto Chrystusa Króla.

Najlepsi, najbardziej zaangażowani wychowawcy mogą otrzymać nagrodę Wybitnego Wychowawcy Przymierza. Kapituła tej nagrody przyznaje znaczki srebrne i złote WWP.

Rodziny i Rodzice

Duże znaczenie ma także udział rodziców w życiu grup. Nie ogranicza się on do pomocy podczas obozów, ale przejawia się uczestnictwem całych rodzin w mszach świętych w parafiach, w prelekcjach o charakterze formacyjnym lub o tematyce rodzinnej, w uczestnictwie w opłatkach ośrodkowych.

Tak jak wychowawcy przyjmują Krzyż podczas swoich rekolekcji, także rodzice mogą go przyjąć podczas Mszy Św. kończącej, odbywającą się co roku w czerwcu, pieszą pielgrzymkę do Miedniewic - największe obok spotkania opłatkowego wydarzenie Przymierza Rodzin.

Pod koniec sierpnia każdego roku organizowany jest obóz formacyjny dla rodzin, podczas którego uczestnicy łączą odpoczynek z rozwojem duchowym.


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin